Facebook Prizma Travel  Instagram Prizma Travel 

Jednodnevni Izlet Manastir Manasija - Resavska Pećina - Park Maketa - Vodopad Veliki Buk Lisine 2020


Izlet Manastir Manasija - Resavska Pećina - Park Maketa - Vodopad Veliki Buk Lisine
28. Jun 2020
19. jul 2020
09. avgust 2020
30. avgust 2020
20.septembar 2020
11. oktobar 2020

Manastir Manasija - zadužbina velikog srpskog despota Stefana Lazarevića. Nalazi se u utvrđenju koje je opasano jakim zidinama, u neposrednoj blizini grada Despotovca, u Pomoravskom okrugu. Manastir je izgrađen početkom 15. veka.

Park Maketa nalazi se na izlazu iz Despotovca prema Resavskoj pećini. Trenutna postavka su srednjovekovni srpski manastiri, izgrađeni u razmeri 1:17 u odnosu na objekte u stvarnoj veličini. Makete su urađene kao savršena kopija crkava u realnosti.

Resavska Pećina nalazi se na području Gornje Resave, 20km od Despotovca. Smeštena je u krečnjačkom brdu Babina glava na obodu kraškog polja Divljakovac i na nadmorskoj visini od 485 m. Za posetioce je otvorena 1972. Pećina je duga 4,5 km, detaljno je istraženo 2830 m, a za posetioce je uređeno oko 800 m. Temperatura u Resavskoj pećini je konstantna tokom cele godine i iznosi +7°C, dok vlažnost vazduha varira od 80 do 100%. Unutrašnjost pećine obiluje brojnim i raznovrsnim dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima.

Veliki Buk ili Lisine je vodopad u Istočnoj Srbiji, na padinama Beljanice na rečici Vrelu, desnoj pritoci reke Resave. Smešten je na oko 380 metara nadmorske visine.

 

 


Cena aranžmana po osobi: 2100,00 din Snižcena 1290,00 din

deca do 12 godina 1190,00 din


Aranžman Izlet Resavska pećina i Vodopad Veliki buk obuhvata:
 • Prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
 • Usluge vodiča u svakom autobusu
 • Troškove organizacije putovanja.
Aranžman Izlet Resavska pećina i Vodopad Veliki buk ne obuhvata:
 • Fakultativne izlete:
 • Ručak u restoranu na Lisinama 850-900 RSD u zavisnosti od ponuđenog menija
 • Ulaznicu Resavska pećina 350 RSD
 • Ulaznice Park maketa 150 RSD
 • Individualne troškove putnika

Način plaćanja:
 • Gotovinski 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka realizacije programa
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije Prizma Travel

Važne napomene:
 • Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
 • Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 • U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
 • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, agencija ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi agencije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Agencija zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanje sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Aranžman je radjen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika.

Program putovanja:

Polazak iz Beograda oko 07h, sastanak grupe 15 minuta ranije (tačno vreme i mesto polaska biće objavljeno dva dana pred put). Vožnja autoputem prema manastiru Manasija - zadužbina velikog srpskog despota Stefana Lazarevića. Nalazi se u utvrđenju koje je opasano jakim zidinama, u neposrednoj blizini grada Despotovca, u Pomoravskom okrugu. Manastir je izgrađen početkom 15. veka.
Po obilasku manastira, nastavljamo put prema parku maketa koji se nalazi na izlazu iz Despotovca prema Resavskoj pećini. Trenutna postavka su srednjovekovni srpski manastiri, izgrađeni u razmeri 1:17 u odnosu na objekte u stvarnoj veličini. Makete su urađene kao savršena kopija crkava u realnosti.
Nakon obilaska parka put nastavljamo prema Resavskoj pećini koja se nalazi na području Gornje Resave, 20km od Despotovca. Smeštena je u krečnjačkom brdu Babina glava na obodu kraškog polja Divljakovac i na nadmorskoj visini od 485 m. Za posetioce je otvorena 1972. Pećina je duga 4,5 km, detaljno je istraženo 2830 m, a za posetioce je uređeno oko 800 m. Temperatura u Resavskoj pećini je konstantna tokom cele godine i iznosi +7°C, dok vlažnost vazduha varira od 80 do 100%. Unutrašnjost pećine obiluje brojnim i raznovrsnim dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima.
Posle obilaska Resavske Pećine nastavljamo ka vodopadu Veliki buk (ukoliko vremenske prilike to dozvoljavaju). Veliki Buk ili Lisine je vodopad u Istočnoj Srbiji, na padinama Beljanice na rečici Vrelu, desnoj pritoci reke Resave. Smešten je na oko 380 metara nadmorske visine. Ručak u restoranu „Vodopad“ Lisine (fakultativno) koji se nalazi u samom podnožju vodopada Veliki buk (50m) i pravi je ambijent za lepo proveden vikend. Poseduje veliko imanje sa malim zoološkim vrtom, ribnjakom sa kalifornijskom pastrmkom. Okružen je livadama, pašnjacima i bogatom šumom. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.

 

Povezani aranžmani


FIRST MINUTE POPUSTI!
Sve informacije o popustima u agenciji!


Prizma Travel Firma od poverenja


Sava Osiguranje

DDOR Osiguranje


FlixBus


Bogojević Reisen


Banka Intesa Kursna Lista


Komercijalna Banka Kursna Lista


Sajt Turističke agencije Prizma Travel je informativnog karaktera.
Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih.
Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona 011/414-34-45, e-mail-a ili lično.
HVALA NA RAZUMEVANJU.
Putovanje Letovanje Last Minute First Minute Leto Popusti Ponuda Povoljno Autobusom Akcija Aranžmani Jeftino Odmor Cene Vikend Metropole Obilasci Fakultativni Izleti Najbolja Mesta Najlepše Destinacije 2020