Facebook Prizma Travel  Instagram Prizma Travel 

Side & Manavgat Turska Letovanje Hoteli - Avionom

Side & Manavgat Turska Letovanje Hoteli - Avionom

Nalazi se na oko 75 km istočno od Antalije. Smešten je na malom poluostrvu u Sredozemnom moru, koje je sa svih strana okruženo peščanom plažom. Okružen brojnim ostacima iz antičkog vremena koja uključuju Apolonov hram i veliki rimski amfiteatar gde ćete uživati u brojnim dešavanjima i u današnje vreme. Duge peščane plaže uvrstile su Side u jednu od najpoželjnijih destinacija za turiste iz celog sveta.

 

 POPUSTI ZA DECU se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi!
Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilkom transfera, plaćaju 25€. Deca od 0-5,99 godina NEMAJU mesto u autobusu u toku transfera aerodrom-hotel-aerodrom.
U smeštajnoj jedinici samo jedno dete može da koristi zajednički ležaj.
Ako su dva deteta istog uzrasta prvo dete plaća cenu prvog deteta, a drugo dete plaća cenu drugog deteta iz tabele.
Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
U nekim hotelima postoji mogućnost odrđenog popusta za dete koji se primenjuje u pratnji jedne punoplatežne osobe sa smeštajem u 1/1 sobi i radi se isključivo na upit!
Prvo dete uzrasta predviđenog u tabeli (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj.
Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i 2 ili 3 dece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit.
U promo sobama deca od 7-12 kao i treća odrasla osoba ne ostvaruju popust.
Doplata za korišćenje klima uređaja se vrši u agenciji prilikom rezervacije kod hotela kod kojih je uz opis naglašeno da se ista dodatno naplaćuje !
Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu u većini hotela iznosi od 40-90 % od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!U slučaju spajanja dve smene ne ostvaruje se popust.

ARANŽMAN OBUHVATA: 
 • Avio prevoz - čarter let, avionom B737/A319 na relaciji  Beograd – Antalija– Beograd, 
 • grupne autobuske  transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, 
 • smeštaj u  dvokrevetnim  ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, 
 • 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge, 
 • avio takse na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 37.4 € (21.42 € taksa aerodroma Nikola Tesla,15 € taksa aerodroma u Antaliji, RF 0.98 € naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije), i YQ taksu za gorivo  koja na dan objavljivanja  programa iznosi 10 € - (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Tako da ukupan iznos za avio  i ostale takse iznosi 47.4 €  na dan objavljivanja programa. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu, koje ne plaćaju deca od 0 do 2 godine, (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji - takse su podložne promenama),
 • usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji 
 • i troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: 
 • Međunarodno putno osiguranje, 
 • troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom,
 • individualne troškove, 
 • ekstra hotelske troškove.

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
(Osim za hotele koji su navedeni u dodatku NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, na koje se odnose isključivo uslovi iz tog dodatka)
170 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata - čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije) bez kamate,
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.
Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja organizatora. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku

FIRST i LAST MINUTE ponude - Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.
Early booking (rane rezervacije): Molimo putnike da imaju u vidu, postojanje mogućnosti promene cena usluga hotela, pre isteka datuma predviđenih važećim programom putovanja, u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta istih, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

Napomena za uslugu sve uključeno tzv. ALL INCLUSIVE: Navedena usluga podrazumeva tačno preciziran koncept usluga koji u većini hotela podrazumeva 3 osnovna obroka i konzumaciju lokalnih alkoholnih i bezalkoholnih pića u određenim vremenskim intervalima, i ne podrazumeva 24- časovnu konzumaciju istih ili korišćenje sadržaja hotela.Takođe skrećemo pažnju, da za hotele koji u okviru pomenute uslugu daju besplatnu upotrebu ležaljki i suncobrana na plaži ili pored bazena, broj istih je ograničen na određeni procenat,a u odnosu na ukupan hotelski kapacitet kreveta, a prema zakonu Republike Turske.

NAPOMENA: U slučaju da ugovorena rezervacija hotela,usled objektivnih okolnosti,ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h(ne računajući subotu i nedelju) orgranizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika,koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

VAŽNA NAPOMENA: U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova( ili ranije u zavisnosti od vremena poletenja čarter leta )poslednjeg dana boravka. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner USLAN TURIZM TAŞIMACILIK VE HAVACILIK LTD.ŞTI, GÜMÜŞSUYU, DÜNYA SAĞLIK SOK. No:3/5 TAKSIM / BEYOĞLU – ISTANBUL. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne kontsrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola - samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela!! U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta.Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na mogući drugačiji sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe.

U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa - cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

VAŽNA NAPOMENA: Kod transfera aerodrom - hotel - aerodrom, autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta.

NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu.
Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
Upozoravamo putnike da Ramazan traje od 06.05.. - 03.06.., Bajram (ramazanski ) se slavi od 04 - 07.06.. (kao neradni praznik) a Kurban Bajram od 10.08. - 14.08.. te u tim periodima, a shodno striktnom poštovanju verskih običaja u islamskim zemaljama, može doći do promene-opadanja u kvalitetu pružanja pojednih usluga.

Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

U slučaju nedovoljnog broja putnika, po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

-Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

VAŽNA NAPOMENA: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odnosno sastanka putnika na šalteru agencije broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!
OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 144 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora licenca broj 1/2010

PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske:
27.05, 17.06, 24.06, 08.07, 15.07, 29.07, 05.08,19.08, 26.08, 05.09, 09.09, 19.09 / 11 dana boravka - 10 noćenja
1. dan: Beograd - Antalija. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera agencije, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Antaliju letom JU 9600 ili JU 9602 oko 12.00h. Posluženje u avionu. Sletanje u Antaliju (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko 15.05h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2.-10. dan: Antalijska regija - Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge.
11. dan: Antalija - Beograd - Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 9601 ili JU 9603 je oko 15.55 h, osim u smeni 05.09.-15.09.. u kojoj je predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 9601 oko 09.15h . Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 17.10 h, osim u smeni 05.09.-15.09.. u kojoj je sletanjue u Beograd predvidjeno oko 10.30h Kraj programa.

PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske:
06.06,13.06,27.06, 04.07, 18.07, 25.07, 08.08, 15.08, 29.08. / 12 dana boravka - 11 noćenja
1.dan: Beograd – Antalija. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera agencije broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Antaliju letom JU 9600 ili JU 9602 oko 12.00h. Posluženje u avionu. Predvidjeno sletanje u Antaliju (po lokalnom vremenu) oko 15.05 h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje
2.-11. dan: Antalijska regija - Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge.
12. dan: Antalija – Beograd - Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Transfer do aerodroma. Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 9601 ili JU 9603 je oko 15.55 h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 17.10 h. Kraj programa.

Hoteli u Turskoj kategorisani su sa 3, 4 i 5 zvezdica. Postoji mogućnost da usled se nedovoljnog broja gostiju u pred/post sezoni servira meni umesto švedskog stola - samoposluživanje. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat. Ukoliko programom drugačije nije određeno, korišćenje mini bara u svim hotelima se plaća dodatno. U većini hotela 1/1 sobe su bez balkona.

HOTEL SIDE MIAMI BEACH 3* Nalazi se na oko 700 m od centra Side-a i na oko 100 m od plaže. Sve sobe su sa TWC-om, telefonom, TV-om, balkonom, klimom i mini barom (posebno se plaća). U sklopu hotela nalazi se restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu. Usluga: All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima). www.sidemiamibeach.com  

HOTEL SIDE NOSSA 3* Hotel se sastoji iz dve zgrade na oko 700 m od plaže do koje je organizovan prevoz u sezoni po hotelskim pravilima (ležaljke i suncobrani na plaži besplatni za goste hotela). Sve sobe su sa TWC-om, telefonom, TV-om, balkonom, fenom, klima uređajem, sefom (posebno se plaća) i mini barom (posebno se plaća). U sklopu hotela nalazi se restoran,bar, bazen za odrasle, bazen za decu, sauna,tursko kupatilo, masaza,. Usluga – All inclusive ( sve je uračunato prema hotelskim pravilima ). www.nossahotels.com 

HOTEL PARK SIDE 3* Nalazi se na oko 1.5 km od plaže. Besplatan prevoz do plaze. Sve sobe su sa TWC-om, klimom, TV-om, sefom (posebno se plaća)i mini barom (posebno se plaća). U sklopu hotela nalazi se restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, tursko kupatilo, tursko kupatilo, wellness centar, igralište za decu. Usluga: All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). www.hotelparkside.com.tr 

HOTEL BLUE PARADISE 4* Hotel se sastoji iz više smeštajnih objekata,u oblasti Evrenski na 9 km od Manavgata,i na oko 600m od sopstvene plaže(ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela) .Sve sobe su sa TWC-om,fenom,TV-om,balkonom,klima uređajem,telefon,mini barom (posebno se plaća). Family sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela se nalazi restoran, bar, bazen sa toboganom i sa odeljkom za decu, stoni tenis, fitness, sauna, mini klub . Usluga: All inclusive (sve ukljuceno prema hotelskim pravilima). www.thecolourshotels.com  

HOTEL HOLIDAY CITY 4* Sastoji se iz nekoliko blokova zgrada.Nalazi se u oblasti Kumkoy na oko 3 km od Sidea, na oko 600 m od plaže. Sve sobe su sa TWC-om, klimom, balkonom, TV-om, fenom, telefonom, sefom (posebno se plaća ) i mini barom (posebno se plaća), balkonom. Family sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela nalazi se restoran, bar pored bazena, lobby bar, bazen sa odeljkom za decu, sauna, tursko kupatilo, fitness. Usluga: All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). www.holidaycityhotel.com 

HOTEL IRON AMBASSADOR SIDE BEACH 4* Sastoji se iz glavne zgrade i bungalova. Nalazi se u oblasti Kizilat, na oko 10 km od Side-a, i na sopstvenoj plaži (ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela). Sve sobe su sa TWC-om, klimom, balkonom, TV-om, telefonom, fenom, sefom (posebno se plaća) i mini barom (posebno se plaća). Family sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece . U sklopu hotela nalazi se restoran, nekoliko barova, bazen sa odeljkom za decu, zatvoren bazen, mini klub, tursko kupatilo, fitness. Usluga: All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). ambassadorhotels.com 

HOTEL SERENIS HOTEL 5* Hotel se nalazi u oblasti Kumkoy, oko 3 km od centra Side na oko 500 m od plaže. Sve sobe su sa TWC-om, telefonom, TV-om, balkonom, fenom, klima uređajem, sefom (posebno se plaća) i mini barom (posebno se plaća). U sklopu hotela nalazi se nekoliko restorana i barova, veliki bazen za odrasle, kao i poseban bazen za decu,fitnes,stoni tennis,sauna,tursko kupatilo, mini klub,odbojka na plaži. Usluga – All inclusive ( sve je uračunato prema hotelskim pravilima ). www.serenishotel.com 

HOTEL SIDE LA GRANDE RESORT 5* Hotel se nalazi na oko 7 km od mesta Side, na oko 350 m od plaže do koje je organizovan prevoz u sezoni po hotelskim pravilima takođe hotel nudi i besplatnu upotrebu ležaljki i suncobrana na određenom delu za goste hotela.Sve sobe su sa TWC-om, telefonom, TV-om, balkonom, fenom, klima uređajem, sefom (posebno se plaća) i mini barom (posebno se plaća). Family sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela nalazi se nekoliko restorana i barova, bazen za decu I odrasle, vodeni tobogani,aerobik, stoni tenis, pikado, boćanje, dnevne I večernje animacije, fitnes, sauna,tursko kupatilo, mini klub,. Usluga – All inclusive ( sve je uračunato prema hotelskim pravilima ). www.sidelagranderesortspa.com 

HOTEL THRONE BEACH RESORT & SPA 5* Hotel se nalazi na oko 20 km od mesta Side, na oko 350 m od plaže na kojoj je besplatna upotreba ležaljki i suncobrana na određenom delu za goste hotela.Sve sobe su sa TWC-om, telefonom, TV-om, balkonom, fenom, klima uređajem, sefom (posebno se plaća) i mini barom (posebno se plaća). Large sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela nalazi se više restorana i barova, bazen, zatvoreni bazen, fitnes, sauna,tursko kupatilo, mini klub,. Usluga – All inclusive ( sve je uračunato prema hotelskim pravilima ). www.thronebeachresort.com 

HOTEL CENGER BEACH RESORT & SPA 5* Hotel se sastoji iz dve zgrade u oblasti Cenger na oko 25 km od centra Side i na oko 300 m od sopstvene plaže do koje se dolazi podzemnim prolazom. Ležaljke i suncobrani na plaži su besplatni za goste hotel. Sve sobe su sa TV-om,TWC-om, fenom, telefonom, klima uređajem,mini barom (posebno se plaća) i sefom(posebno se plaća), balkonom. U sklopu hotela se nalazi restoran i nekoliko barova,bazen sa odeljkom za decu, vodeni tobogani, fitnes,tursko kupatilo, sauna, mini klub za decu, teren za tenis, stoni tenis, odbojka na plazi, bilijar. Usluga: All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). www.cengerbeach.com 

HOTEL LARISSA STONE PALACE RESORT HOTEL 5* Sastoji se iz nekoliko objekata.Nalazi se u oblasti Colakli na oko 10 km od Sidea, na oko 300 m od sopstvene plaže. Sve sobe su sa TWC-om, klimom, TV-om, fenom, telefonom, sefom (posebno se plaća ) i mini barom (posebno se plaća). Family sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela nalazi se restoran, bar, bar na plazi, bazen sa odeljkom za decu, zatvoren bazen, sauna, tursko kupatilo, fitness, mini klub. Usluga: All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). www.larissahotels.com 

HOTEL RAYMAR HOTELS & RESORT 5* Hotel se nalazi u oblasti Manavgat, na putu koji povezuje Alanju i Side,udaljen oko 25 km od oba mesta, nalazi se na oko 200m od sopstvene plaže. Sve sobe su sa TWC-om, fenom, telefonom, TV-om, klimom, mini barom i sefom (posebno se plaćaju), balkonom. Large sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela nalaze se više restorana i barova, bazen sa odeljkom za decu, mini klub, spa centar, fitnes, pikado, odbojka na plaži, teniski teren, stoni tenis. Usluga: Ultra All inclusive(ultra sve uključeno po hotelskim pravilima). www.raymarhotels.com 

HOTEL LINDA RESORT HOTEL 5* Hotel se nalazi u oblasti Manavgat Titreyengol, na oko 7 km od centra Side-a i na oko 800 m od sopstvene plaže do koje je organizovan prevoz u sezoni po hotelskim pravilima (ležaljke i suncobrani na plaži besplatni za goste hotela). Sve sobe su sa TV-om,TWC-om, telefonom, klima uređajem,mini barom (posebno se plaća) i sefom(posebno se plaća), balkonom. U sklopu hotela se nalazi se više restorana barova,bazen sa odeljkom za decu, vodeni tobogani, fitnes,tursko kupatilo, sauna, bilijar, pikado, mini klub, spa centar, sauna, tursko kupatilo. Usluga:Ultra All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). www.lindaresorthotel.com 

HOTEL OZ HOTELS SIDE PREMIUM 5* Nalazi se u regiji Evrenseki na oko 11 km od Manavgata,na oko 200 m od plaže na kojoj su ležaljke i suncobrani besplatni za goste hotela. Sve sobe su sa TWC-om, klimom, balkonom, TV-om, fenom, sefom (posebno se plaća)i mini barom (posebno se plaća). Family sobe su opremljene kao i standardne samo su veće kvadrature od pomenutih,prilagođene za smeštaj za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle i 2 dece. U sklopu hotela nalazi se restoran, nekoliko barova, bazen sa odeljkom za decu, zatvoren bazen, mini klub, sauna, tursko kupatilo, fitness. Usluga: Ultra All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). www.ozhotels.com.tr

 

Povezani aranžmani


Sava Osiguranje

Banka Intesa Kursna Lista

Komercijalna Banka Kursna Lista
Putovanje Letovanje Last Minute First Minute Leto Popusti Ponuda Povoljno Autobusom Akcija Aranžmani Jeftino Odmor Cene Vikend Metropole Obilasci Fakultativni Izleti Najbolja Mesta Najlepše Destinacije 2019